A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Канівська Районна Державна Адміністрація
Черкаська область, Канівський район

Контракт

Контракт — письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, військова частина Збройних Сил України, для встановлення правових відносин під час проходження служби у військовому резерві.

Контракт укладається у двох примірниках, підписується громадянином і посадовою особою Міністерства оборони України, військової частини Збройних Сил України, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить право призначення на відповідні посади. Підпис зазначеної посадової особи скріплюється відповідною гербовою печаткою.

Дата набрання чинності контрактом зазначається у першому і другому його примірниках.

Один примірник контракту зберігається в особовій справі резервіста, другий — у резервіста.

Резервісти можуть укласти новий контракт у разі закінчення строку попереднього контракту.

Контракт укладається:

із резервістами, прийнятими на посади рядового складу, — строком на 3 роки;

із резервістами, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу, — строком на 5 років;

із резервістами, прийнятими на посади офіцерського складу, — строком на 5 років.

Строк контракту не може перевищувати строку, який залишився до досягнення резервістом граничного віку перебування у військовому резерві.

Контракт набирає чинності з дня видання наказу командира (начальника) військової частини про прийняття громадянина на службу у військовому резерві і призначення на посаду.

Контракт припиняється (розривається), а резервіст звільняється зі служби у військовому резерві:

1) у зв’язку із закінченням строку контракту;

2) за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби у військовому резерві;

3) за віком — у разі досягнення граничного віку перебування у військовому резерві;

4) у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості дальшого перебування на службі у військовому резерві;

5) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України для військовослужбовців;

6) через службову невідповідність;

7) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи права займати певні посади;

8) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

9) у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням резервіста);

10) у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту резервістом;

11) у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом;

12) у зв’язку з бронюванням військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час або в разі виникнення встановлених законом обставин, унаслідок яких військовозобов’язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

13) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

14) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.

15) у разі неможливості встановлення місця перебування резервіста протягом двох місяців, якщо це не пов’язано з виконанням ним обов’язків служби у військовому резерві;

16) у разі припинення громадянства України;

17) у зв’язку із виїздом на строк більше трьох місяців за межі України;

18) у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

19) за угодою сторін.

Дострокове розірвання контракту ініціюється:

1) командиром (начальником) військової частини — за наявності підстав, передбачених підпунктами 2 — 4, 6 — 8, 10-19 пункту 28 цього Положення;

2) резервістом — за наявності підстав, передбачених підпунктами 2, 3, 5, 9, 11, 16 і 19 пункту 28 цього Положення.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора