A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Канівська Районна Державна Адміністрація
Черкаська область, Канівський район

Публічний звіт голови Канівської районної державної адміністрації Шелеста Д.Є. за роботу в 2017 році

Дата: 20.02.2018 13:17
Кількість переглядів: 681

У відповідності до статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 20 грудня 2016 року №277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» районною державною адміністрацією підготовлено звіт про свою діяльність за попередній рік.

Здійснюючи свої повноваження районна державна адміністрація, її управління, відділи і сектори разом з органами місцевого самоврядування, установами і організаціями району впродовж 2017 року спрямовували свою діяльність на виконання положень Конституції та законів України, забезпечення реалізації заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, власних розпорядчих документів.

1. Управлінська діяльність.

Канівська районна державна адміністрація має налагоджену системну роботу, яка  здійснювалася за річним, квартальними та місячними планами роботи.

Найбільш актуальні питання усіх сфер життєдіяльності району розглядалися на засіданнях колегії районної державної адміністрації. У звітному періоді проведено 4 засідань колегії районної державної адміністрації, на яких було розглянуто 22 питання. За результатами розгляду видано відповідні розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації. З метою реалізації в районі державної політики в різних галузях, власних та делегованих повноважень протягом минулого року підготовлено та видано 404 розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності та 6 доручень.

Однією з форм оперативного розгляду та вирішення питань, що стоять перед районною державною адміністрацією, залишається проведення апаратних нарад та розширених нарад з сільськими головами за участю заступників голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівників підприємств, установ, організацій, служб життєзабезпечення району. Протягом звітного періоду головою районної державної адміністрації проведено 25 розширених апаратних нарад, на яких розглядалися питання щодо розподілу вільних залишків районного бюджету та залишків освітньої та медичної субвенцій; надання населенню району субсидій; консолідації земель; відновлення зрошення на території району; формування місцевих бюджетів; проведення призовної кампанії; організації перевезень пільгової категорії громадян тощо.

Протягом року районній державній адміністрації до виконання надійшло 20 Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 111 розпоряджень та 29 доручень голови обласної державної адміністрації та 2426 листів різних рівнів.

Дотримання виконавської дисципліни, організація виконання документів та здійснення контролю за ними є одним із завдань районної державної адміністрації, носить системний і цілеспрямований характер. За звітний період районною державною адміністрацією проконтрольовано 3174 завдання, визначених документами різних рівнів. Завдяки посиленню персональної відповідальності працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації за стан справ на очолювальних ділянках роботи, постійному вдосконаленню контрольних функцій закріплено позитивні тенденції у зміцненні виконавської дисципліни.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» в районній державній адміністрації проводилася робота з персоналом і була спрямована на реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

До складу структури районної державної адміністрації у звітному році входило 6 структурних підрозділів апарату і 5 самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Забезпечено дотримання вимог діючого законодавства щодо вступу на державну службу та її проходження.

У звітному році на посади державних службовців призначено 14 осіб, з них 5 за конкурсним відбором та 9 – за переведенням.

На постійному контролі в районній державній адміністрації робота із зверненнями громадян. Упродовж звітного року проводилися відповідні заходи стосовно докорінного поліпшення роботи із зверненнями громадян, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушувалися громадянами району. Всього до районної державної адміністрації надійшло 196 звернень. Завдяки вжитим заходам вдалося зменшити на 65, або 24,6%, ніж у 2016 році, їх кількість.

Підсумки звітного періоду свідчать і про зменшення письмових звернень на 65, або у 1,4 рази порівняно з 2016 роком.

Кількість звернень, що надійшли на особистому прийомі громадян (у тому числі виїзному) голови районної державної адміністрації та його заступників, становить 29.

У зверненнях громадян, що надійшли до районної державної адміністрації, порушено 228 питання, що на 57, або 20%, менше, ніж у 2016 році. Найбільш проблемними питаннями, з якими звернулися громадяни району, були питання соціального захисту населення – 62 (27,2%), комунального господарства – 30 (13.2%), аграрної політики і земельних відносин – 26 (11,4%), охорона здоров’я – 18 (7,9%).

Із загальної кількості звернень, що надійшли на адресу районної державної адміністрації, вирішено позитивно 38 звернень.

Так, за сприяння районної державної адміністрації через районну програму соціальної допомоги «Турбота» у 2017 році для військовослужбовців військової служби за контрактом, які уклали контракт зі Збройними Силами України, та членам їх сімей передбачено 180,0 тис. грн, надано допомоги 18 особам на суму 180 тис. грн. За 2017 рік надано матеріальної допомоги 186,80 тис. грн учасникам АТО та 106,5 тис. грн сім’ям учасників АТО, в тому числі по 50,0 тис. грн. 2 сім’ям загиблих учасників АТО.

За 2017 рік кількість звернень від мешканців нашого району, які зверталися на урядову телефонну «гарячу лінію» Урядового контактного центру, становить 111, що на 46, або у 1,4 рази менше у порівнянні з минулим роком.

У районній газеті «Дніпрова Зірка», на офіційному веб-сайті Канівської районної державної адміністрації та інформаційному стенді районної державної адміністрації систематично висвітлюються матеріали стосовно роботи із зверненнями громадян у районній державній адміністрації, надаються оголошення щодо особистого прийому громадян.

2. Стан об’єднання територіальних громад та розвиток вже створених територіальних громад.

Канівською районною державною адміністрацією постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо ефективності та доцільності реформ місцевого самоврядування, аналізується ситуація на окремих територіях та у громадах, нейтралізуються потенційні зони напруги. На сайті райдержадміністрації і в районній газеті «Дніпрова зірка» розміщується інформаційно-просвітницька інформація, досвід уже об’єднаних громад за для посилення поінформованості населення стосовно перспективності та переваг децентралізації.

У Канівському районі утворено дві об'єднані територіальні громади:

1. Степанецька, до складу якої увійшли 8 сільських рад (Степанецька (села Степанці, Пилява, селище Степанецьке), Беркозівська (села Беркозівка, Лізки), Горобіївська (села Горобіївка, Буда-Горобіївська), Копіюватська (село Копіювата, селище Копіювате), Мартинівська (села Мартинівка, Дарівка, Ключники), Павлівська (села Павлівка, Новоукраїнка), Полствинська (села Полствин, Малий Ржавець), Попівська (село Попівка) сільські ради).

2. Ліплявська, до складу якої увійшли 3 сільські ради (Ліплявська (село Ліпляве), Озерищанська (село Озерище), Калебердянська (село Келеберда) сільські ради).

До об’єднання готуються Бобрицька громада (Бобрицька, Пшеничницька, Григорівська, Чернишівська, Грищинецька, Потапцівська, Тростянець сільські ради), Таганчанська (с. Таганча, с. Поташня, с. Мельники, с. Голяки) та Межиріцька (с. Межиріч, с. Яблунів, с.Пекарі, с. Хмільна, с. Хутір-Хмільна, с. Михайлівка, с. Кононча). Зважаючи на це, необхідно внести зміни до перспективного плану формування територій громад Черкаської області.

3. Виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району

Протягом звітного періоду здійснювався контроль за ходом виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку, щомісяця проводився аналіз стану її виконання по ключових показниках в економічній та соціальній сферах на основі статистичних даних Державної служби статистики України та аналітичних інформацій структурних підрозділів районної державної адміністрації за галузевою спрямованістю. Питання про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Канівського району щокварталу розглядалося на засіданнях колегії районної державної адміністрації, та пленарних засіданнях сесій районної ради, приймалися відповідні рішення та видавалися розпорядження.

Об’єднаними зусиллями всіх гілок влади забезпечувалося виконання заходів та завдань, визначених програмою соціального, економічного та культурного розвитку району, формування сприятливого інвестиційного клімату, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

Завдяки цьому в цілому нам вдалося завершити 2017 рік позитивно. Про це говорять і основні показники соціально-економічного розвитку району, і ті справи, які нам вдалося зробити минулого року, і ті, які ми змогли закласти в фундамент розвитку нашого району на наступні роки.

Промисловість.

За 2017 рік промисловими підприємствами реалізовано продукції, робіт, послуг на 7609660,0 тис. грн., що на 20,3% більше порівняно з минулим роком (2016р - 6323830,0 тис.грн.).

Сільське господарство.

Аграрний сектор економіки району – це комплекс, який забезпечує продовольчу безпеку району.

У сфері агропромислового комплексу основна робота спрямовувалась на забезпечення виконання завдань по розвитку сільськогосподарського виробництва.

Станом на 01.01.2018 року зібрано зернових культур на площі 22608 га валовий збір зернових складає 128421 тонн при середній  урожайності 56,8 ц/га, що становить 100 % до прогнозу, з них ячмінь 545 га намолочено 2213 тонн при середній урожайності 40,6 ц/га, пшениця 4230 га намолочено 20607 тонн при середній урожайності 48,7 ц/га, горох 298 га намолочено 745 тонн при середній урожайності 25 ц/га, жито 100га намолочено 423 тонни при урожайності 42,3ц/га, овес 54 га намолочено 141 тонна при середній урожайності 26,1ц/га, кукурудзи 16403га намолочено 101580 тонн при урожайності 61,9 ц/га, гречка 152 га намолочено 195 тонн при середні урожайності 12,8 ц/га.

Крім того сої обмолочено на площі 7688 га, намолочено 13146 тонн, при середній урожайності 17,1 ц/га, соняшника зібрано на площі 5779 га намолочено 13696 тонни, при середній урожайності 23,7 ц/га.

Під урожай 2018 року посіяно озимої пшениці 1055 га, ріпаку на площі 883 га.

Станом на 01.01.2018 року реалізовано м’яса всього 311110 тони, з них ВРХ 9 тонн, свинини 390 тони, птиці 310711тон.

Вироблено молока 203 тони.

Дорожня інфраструктура.

З початку 2017 року на автодорогах місцевого значення Канівського району проведено ремонтні роботи на загальну суму 11 млн. 852 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету – 9 млн. 970 тис. грн. та субвенція сільських рад 1 млн. 882 тис. грн.

Житлове господарство.

За 2017 року в районі прийнято в експлуатацію 6 житлових будинок загальною площею 492,6 кв.м (село Степанці – 93кв.м., село Ліпляве – 74,2 кв.м., село Хутір – Хмільна 79,4 кв.м., село Хутір – Хмільна 92,8 кв.м., село Прохорівка 97,9 кв.м., село Прохорівка 55,6 кв.м.) що на 47,37% менше порівняно з минулим роком (2016р – 936 кв.м.).

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток.

За 2017 рік Канівському районному бюджету надано субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 6 619,3 тис. грн. Фактично використано – 6 317,1 тис. грн.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ ЗА 2017 РІК

Показники

Фактично

за 2017р

Фактично

за 2016р

Темпи зростання (зниження), %

2017р. до

2016р

1

2

3

4

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах - всього по району ,тис.грн

7 609 660,0

6 323 830,0

120,3

Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах:

 

     худоби та птиці (на забій у живій вазі), т

     молока, т

 

 

311 109,7

203,4

 

 

327 287,4

169

 

 

94,8

134,4

Кількість сільськогосподарських тварин:

 

     велика рогата худоба, голів

     у тому числі корови

     свині, голів

 

 

 

158

62

3 601

 

 

125

49

2 564

 

 

126,4

126,5

128,8

Вантажооборот автомобільного транспорту, тис.ткм

3 931,8

1 674,9

157,4

Заборгованість із виплати заробітної плати,  тис.грн

41,9

41,9

100,0

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, осіб

370

432

85,6

Введення в експлуатацію загальної площі житла, кв.м

492,6

936

52,6

Середньомісячна заробітна плата працівників галузей економіки, грн

9 816

6 361

154,3

Чисельність постійного населення, що проживає на території району

19 100

18 915

101

Кількість підприємств що здійснюють господарську діяльність на території району

182

381

47,8

Об’єкти реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, надання послуг ресторанного господарства

92

138

66,7

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування,млн..грн.

75,0

108

69,4

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу (у фактичних цінах), грн..

4 056,0

3 844,3

105,5

Обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство (підприємств-юридичних осіб), тис.грн.

4 345,4

3 933,9

110,5

 

Реалізовані проектів регіонального розвитку, реалізація яких не передбачена Стратегією розвитку Черкаської області на період до 2020 року та Планом реалізації Стратегії на період 2015 - 2017 роки 

(реалізація завершена у 2017 році)

Назва об"єкта і його місцезнаходження

Вартість об’єкта

Використано коштів

Залишок невикористаних коштів

загальна вартість, 

тис.гривень

сума передбачених у Державному бюджеті коштів,

 тис.гривень

співфінансування з місцевого бюджету, 

тис.гривень

за рахунок Державного бюджету, 

тис.гривень

за рахунок місцевого бюджету, 

тис.гривень

державного бюджету, 

тис.гривень

місцевого бюджету, 

тис.гривень

2

3

4

5

6

7

8 = 4 - 6

9 = 5 - 7

Придбання медичного обладнання (дентальний рентген апарат, чотирьох дванадцятиканальних електрокардіографів, аналізатор біохімічний (напівавтомат), два пульсоксиметри) для Канівської ЦРЛ

500.00

500.00

0.00

480.76

0.00

19.24

0.00

Придбання лапароскопічної (ендоскопічної) стійки з наборами для виконання різних видів оперативних втручань та відкритої реанімаційної системи для новонароджених для Канівської ЦРЛ

2539.00

2000.00

539.00

2000.00

530.12

0.00

8.88

Придбання автомобіля швидкої медичної допомоги типу А2, В ( в комплектації з необхідним обладнанням) для Канівської центральної районної лікарні

3700.00

2000.00

1700.00

1998.00

1695.00

2.00

5.00

Придбання шкільних меблів для загальноосвітніх навчальних закладів Канівського району Черкаської області відділом освіти, молоді та спорту Канівської районної державної адміністрації

511.30

511.30

0.00

0.00

0.00

511.30

0.00

Придбання спортивного майданчика, с. Ліпляве Канівського району Черкаської області

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

Придбання дитячого майданчика, с. Келеберда Канівського району Черкаської області

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

Придбання мультимедійних комплексів для навчальних закладів Канівського району.

0.00

199.00

0.00

199.00

0.00

0.00

0.00

Придбання телевізорів для навчальних закладів Канівського району

0.00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

Придбання навчального набору “Lego” для Бобрицького навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I—III ступенів Канівського району”.

0.00

199.00

0.00

199.00

0.00

0.00

0.00

Придбання комплектів (наборів) засобів навчання для формування новітнього освітнього середовища у навчальних закладах Канівського району.

0.00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

Придбання комплектів меблів для навчальних закладів Канівського району.

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

0.00

Придбання комп’ютерної техніки (вісім комплектів персональних комп’ютерів та проектор) для Комунального закладу “Канівський центр первинної медико- санітарної допомоги” Канівської районної ради.

0.00

140.00

0.00

0.00

0.00

140.00

0.00

Всього

7250.30

6619.30

2239.00

5806.76

2225.12

812.54

13.88

4. Бюджет, фінанси та облік.

Протягом звітного періоду організовувалась робота щодо ефективного виконання бюджету району.

За січень – грудень 2017 року до місцевих бюджетів району надійшло доходів 287 712,5 тис. грн., до загального фонду – 276313,5 тис. грн., до спеціального – 11 399,0 тис. грн.

Виконання затвердженого завдання власних доходів загального фонду становить 114,5 % до планових призначень. Зібрано 109 157,4 тис. грн. Понад план надійшло 13 803,4 тис. грн. Проти відповідного періоду 2016 року надходження зросли на 26 290,4 тис. грн. або 31,7 %.

Районний бюджет виконано на 114,6 % до планових призначень. Надійшло 78 420,1 тис. грн. Перевиконання склало 10017,4 тис. грн. Досягнуто приросту надходжень на 21 839,8 тис. грн.. (138,6 %).

Сільські бюджети виконано на 114,0 % до планових призначень. Отримано 30 737,3 тис. грн. Понад план надійшло 3 786,0 тис. грн. У порівнянні до січня – грудня 2016 року обсяг надходжень зріс на 16,9 %, або на 4450,6 тис. грн.

ПДФО: до бюджету сплачено 75875,3 тис. грн., або 111,3 % до плану. Досягнуто приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб на 19597,6 тис. грн. (134,8 %).

Плата за землю: надійшло 15895,0 тис. грн., або 108,8 % до плану відповідного періоду. Проти відповідного періоду 2016 року надходження зросли на 1203,2 тис. грн., або на 108,2 %.

Єдиний податок: надходження склали 12 868,6 тис. грн., або 117,4 % до плану відповідного періоду. Приріст надходжень становить 30,6 % або 3015,0 тис. грн.

Акцизний податок: зібрано 278,4 тис. грн., або 109,6 % до плану відповідного періоду. У порівнянні до січня – грудня 2016 року обсяг надходжень зріс на 3,4 % або 9,2 тис. грн.

Заборгованість з платежів до місцевих бюджетів по колу обстежених платників становить 1161,5 тис. грн., що більше ніж у відповідному періоді минулого року на 285,5 тис. грн. Податковий борг по діючих підприємствах –  774,7 тис. грн., що більше ніж відповідному періоді на 285,5 тис. грн.

За оренду земельних часток (паїв) нараховано (контингент) ПДФО 14671,7 тис. грн, фактично сплачено (контингент) – 17856,0 тис. грн. Середній розмір орендної плати за оренду земельних паїв по району становити 7,3 %, що на 2,5 в. п. більше показника 2016 року.

Земля: в оренду передано 80,2 % ріллі земель сільськогосподарського призначення державної власності, невитребуваних земельних паїв – 77,2 %.

Середній розмір орендної плати за 1 га ріллі становить 4,5 % грошової оцінки землі, невитребуваних земельних паїв – 4,6 %.

Видатки загального фонду районного бюджету за 2017 рік виконано в сумі 253 508,8 тис. грн., що становить 94,1 % до уточнених річних призначень. До бюджету розвитку (спеціального фонду) передано 34 699,0 тис. грн.

Із загального обсягу видатків на виплату заробітної плати та нарахувань на неї спрямовано 117 569,1 тис. грн., що становить 97,5 %, уточнених річних призначень, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1 782,1 тис. грн. (87,1 %), придбання продуктів харчування – 2 546,3 тис. грн. (92,4 %), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10 522,5 тис. грн. (82,8 %), відрядження – 228,7 тис. грн. (97,3 %), субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 13 345,1 тис. грн. (88,3 %), поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 21 902,6 тис. грн. (85,3 %), інші виплати населенню – 70 030,3 тис. грн. (98,8 %), інші видатки – 15 582,1 тис. грн. (95,2 %).

Профінансовано заклади освіти в сумі 60 198,8 тис. грн. або 23,7 % до загального обсягу фактичних видатків, охорони здоров’я – 51 698,3 тис. грн. (20,4 %), соціального захисту та соціального забезпечення з врахуванням субвенцій з обласного та державного бюджету – 79 374,2 тис. грн. (31,3 %), культури та мистецтва – 6 830,0 тис. грн. (2,7 %), фізкультури і спорту – 695,6 тис. грн. (0,3 %), державне управління – 17 301,8 тис. грн. (6,8 %).

Інші видатки з початку року склали 37 410,1 тис. грн. (14,7 %), які спрямовано на:

-    реверсну дотація                                                                - 6 989,4 тис. грн.

-    іншу субвенцію                                                                  - 10 852,4 тис. грн.

     в т.ч.  з сільських бюджетів                                                - 4 706,9 тис. грн.

     з районного бюджету на утримання закладів

     культури та дошкільної освіти                                            - 2 834,9 тис. грн.

-    субвенція державному бюджету                                        - 3 561,0 тис. грн.

-    благоустрій міст,сіл                                                            - 1 737,2 тис. грн.  

  • утримання  та ремонт доріг                                           - 12 420,8 тис. грн.
  • періодичні видання                                                      -  125,0 тис. грн.
  • проведення місцевих виборів                                       - 494,8 тис. грн. 

-    інші видатки                                                                      - 728,5тис. грн.

Видатки спеціального фонду районного бюджету за 2017 рік виконано в сумі 38 464,4 тис. грн., що становить 88,4 % до уточнених річних призначень.

Бюджетні призначення спеціального фонду на утримання установ освіти профінансовані в обсязі 6 539,3 тис. грн., установ та закладів охорони здоров’я – 13 531,1 тис. грн., закладів культури – 1 169,3 тис. грн., державне управління – 233,0 тис. грн., соціальний захист – 1 874,1 тис. грн., ремонт доріг – 2 170,6 тис. грн., інвестиційний розвиток – 2 462,5 тис. грн., розробка схем масового застосування – 903,5 тис. грн., інші субвенції – 6 685,5 тис. грн., утилізація відходів – 304,1 тис. грн., цільові фонди – 1 267,1 тис. грн., інші видатки – 409,9 тис. грн.

На захищенні статті видатків спрямовано 3 675,5 тис. грн., в т.ч на виплату заробітної плати з нарахуванням – 1 105,0 тис. грн., медикаменти та перев`язувальні матеріали – 1 449,2 тис. грн., продукти харчування – 1 055,8 тис. грн., енергоносії – 65,5 тис. грн.

На видатки, що не відносяться до категорії захищених, спрямовано  34 788,9 тис. грн., в т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 13 820,3 тис. грн., капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів – 1 514,2 тис. грн., капітальний ремонт – 8 444,1 тис. грн., розробка схем масового застосування – 903,5 тис. грн., трансферти – 7 198,1 тис. грн., інших поточних видатків – 1 328,7 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду не рахується.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 по загальному фонду склала 12 905,2 тис. грн., з них за рахунок не надходження субвенції з державного бюджету на соціальне забезпечення 12 905,2 тис. грн., по спеціальному – відсутня.

5. Соціальний захист та соціальні послуги, ринок праці та доходи населення.

Серед пріоритетних завдань органів державної влади є вирішення питань соціального захисту.

Протягом 2017 року управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації здійснювалися ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня життя населення, зменшення масштабів бідності та усунення її найгостріших проявів, підвищення зайнятості населення, підтримку соціально вразливих верств населення, учасників антитерористичної операції, тимчасово переміщених громадян, інвалідів, людей похилого віку, одиноких непрацездатних громадян та людей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до статистичних даних заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві-банкруті ТОВ «Н.Стоун-Агро» (с. Хмільна) станом на 01.01.2018 становить 41,9 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузей економіки району за 9 місяців 2017 року зросла на 54,3 % у порівнянні з відповідним періодом 2016 року і складає 9816 грн. (2016 рік – 6361 грн.).

У 2017 році послугами Канівського міськрайонного центру зайнятості скористалися 622 безробітних громадян, що на 20,4% менше, ніж за відповідний період минулого року. За 2017 рік центром зайнятості зареєстровані 370 безробітних осіб, що становить 83,1 % аналогічного періоду 2016 року.

Станом на 01.01.2018 на обліку в Канівському міськрайонному центрі зайнятості перебували 186 осіб, які мали статус безробітного. Допомогу по безробіттю отримували 155 осіб.

За січень – грудень 2017 року 642 особи забезпечені роботою за направленням центру зайнятості або самостійно, шляхом укладання цивільно-правових угод, з них безробітних – 207 осіб.

Професійне навчання за направленням центру зайнятості проходили 103 безробітних. Для забезпечення тимчасової зайнятості під час пошуку роботи та надання можливості додаткового заробітку спільно з місцевими органами влади службою зайнятості організовувались та проводились громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, що дозволило забезпечити тимчасову зайнятість 145 осіб. 1 особа отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації власної справи. Всього активними заходами сприяння зайнятості було охоплено 455 безробітних, що становить 73,2 % від їх загальної чисельності.

Для підвищення професійної компетенції людей старше 45 років центром зайнятості видаються ваучери на навчання. Протягом 2017 року велася активна інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням, отримали ваучер 3 особи.

За 2017 рік до Канівського міськрайонного центру зайнятості надійшло 1665 вакансій, що становить 108,6 % до аналогічного періоду минулого року.

Відповідно до розпорядження Канівської районної державної адміністрації від 24.05.2011 № 212 (зі змінами та доповненнями) за 2017 рік районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення здійснено 15 виїздів, обстежено 107 суб`єктів господарювання в 19 селах району.

У ході обстежень виявлено, що у 9 приватних підприємців працювали 15 осіб, які не оформлені згідно з чинним законодавством. Матеріали передані до Управління Держпраці в Черкаській області для проведення перевірки.

У 2017 році відбулося 14 засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. На засідання запрошувались 63 керівника суб`єктів господарювання, у яких наявні ознаки порушення законодавства про оплату праці. 52 керівники надали пояснення, укладено 15 нових договорів, на 12 підприємствах піднято середній розмір заробітної плати 25 працівникам.

Розпорядженням райдержадміністрації від 17.05.2017 № 137 утворена районна міжвідомча робоча група з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.

Протягом січня – грудня 2017 року проведено 10 засідань районної міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, де розглядалися питання про запровадження мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року, та заслухано 54 керівника підприємств, в яких значна кількість працівників отримували заробітну плату менше або на рівні мінімальної. Всі керівники надали пояснення.

Забезпечуючи реалізацію державних гарантій та працюючи для людей в сфері надання пільг в єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків перебуває 7217 осіб.

Компенсацію за витрати, пов’язані з похованням померлих інвалідів війни та учасників бойових дій за січень – грудень 2017 року відшкодовано 12 особам в сумі 18,6 тис. грн.

За пільгове користування житлово-комунальними послугами у 2017 році проплачено організаціям-надавачам послуг кошти в сумі 2 млн. 75,6 тис. грн.

У зв’язку з тим, що з 01.01.2016 припинено фінансування витрат на пільгове перевезення з державного бюджету, за січень – грудень 2017 року фінансування здійснювалося з місцевого бюджету, відшкодовано 877,9 тис. грн.

Заборгованість по відшкодуванню коштів за пільгове перевезення з державного бюджету за 2015 рік станом на 01.10.2017 становить 72,5 тис. грн.

Проводиться відшкодування громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС 1, 2 категорії вартості проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без урахування пересадок). Протягом 2017 року фактичні видатки склали 33,8 тис. грн, виплату проведено 44 чорнобильцям.

Станом на 01.01.2018 на обліку в управлінні перебуває 182 внутрішньо переміщені особи (119 сімей), виплачено грошової допомоги на суму 1 млн. 153,0 тис. грн.

У 2017 році соціальну допомогу від держави отримали 1219 сімей на 24 млн. 662 тис. грн.

Протягом 2017 року прийнято 2651 заяву на призначення субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, сформовано списки готівки на 2150 заявників на суму 6 млн. 4 тис. грн. Профінансовано субсидій готівкою 2157 домогосподарствам на суму 6 млн. 19 тис. грн. (з урахуванням минулого періоду).

Нараховано субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2018 в сумі 31 млн. 157 тис. грн. Кількість домогосподарств які отримують субсидії 4626 домогосподарств.

Заборгованість по виплаті субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (з урахуванням заборгованості минулих періодів) становить 12 млн. 252 тис. грн.

З початку 2017 року соціальним інспектором для забезпечення цільового використання коштів державного бюджету здійснено 4757 перевірок інформації громадян про доходи задекларованих при призначенні допомог, субсидій. В результаті перевірок виявлено 46 фактів скритих доходів, що призвело до переплати державних коштів в розмірі 81,85 тис. грн. Всі кошти повернуто до бюджету.

Спеціалістом відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення було перевірено 249 пенсійних справ нового призначення (по віку, по інвалідності, по втраті годувальника, по вислузі років, з виду на вид), 369 перерахованих пенсійних справ.

Протягом 2017 року здійснено перевірку по 240 особових рахунках виплати допомоги на поховання у зв’язку зі смертю пенсіонера, по 101 особовому рахунку виплачено недоодержану пенсію. Допомоги на поховання нараховані та виплачені згідно законодавства.

За 2017 рік управлінням соціального захисту населення оздоровлено 16 ветеранів війни (з них 12 ветеранам путівки придбано за рахунок місцевого бюджету на суму 66,4 тис. грн.) та 25 інвалідів загального захворювання (з них 16 за рахунок місцевого бюджету на суму 84,0 тис. грн).

Протягом січня – грудня 2017 року в повному обсязі забезпечено ветеранів технічними засобами реабілітації, видано 41 направлення на отримання протезно-ортопедичних виробів, 45 направлення для забезпечення технічними засобами реабілітації.

У 2017 році на фінансову підтримку районній громадській організації ветеранів передбачено 53,0 тис. грн., профінансовано – 46,8 тис. грн., на громадську організацію інвалідів «Союз Чорнобиль України» передбачено 28,8 тис. грн., профінансовано – 26,5 тис. грн.

На соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачено кошти в сумі 1,5 млн. грн. Профінансовано станом на 01.01.2018 – 1,309 млн. грн.

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус ветеранів війни 193 військовослужбовцям, які брали участь в АТО, з них 190 учасника бойових дій, 3 інваліда війни 3 групи, а також надано статус 5 членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни АТО.

У районі прийнято ряд програм, які націлені на підтримку цієї категорії осіб та членів їх сімей:

- комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки: на обліку щодо санаторно-курортного лікування перебувало 24 учасника бойових дій. Станом на 01.01.2018 пройшли оздоровлення 14 учасників АТО, з них 1 учаснику АТО придбано путівку за рахунок місцевого бюджету на суму 6,3 тис. грн. За 2017 рік 7 учасників АТО пройшли професійне навчання на суму 15,9 тис. грн., з них з місцевого бюджету – 1 учасник АТО на суму 3,2 тис. грн.);

- районна комплексна програма «Турбота» на 2014 – 2020 роки: за рахунок коштів районного бюджету, в рамках районної комплексної програми «Турбота» у 2017 році для військовослужбовців військової служби за контрактом, які уклали контракт зі Збройними Силами України, та членам їх сімей передбачено 180,0 тис. грн., надано допомоги 18 особам на суму 180 тис. грн. За 2017 рік надано матеріальної допомоги 186,80 тис. грн. учасникам АТО та 106,5 тис. грн. сім’ям учасників АТО, в тому числі по 50,0 тис. грн. 2 сім’ям загиблих учасників АТО;

- районна Програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2017 – 2020 роках, згідно з якою передбачено кошти з місцевого бюджету в сумі 915,9 тис. грн. на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Обслуговування одиноких громадян похилого віку та інвалідів в районі здійснюється територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району, до складу якого входять:

- відділення соціальної допомоги вдома;

- відділення денного перебування;

- відділення стаціонарного догляду.

Станом на 01.01.2018 в Канівському районі виявлено та надано послуг 1652 громадянам похилого віку, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг, з них: відділенням соціальної допомоги вдома 896 осіб, відділенням денного перебування – 734 особи та відділенням стаціонарного догляду 22 особи.

Протягом 2017 року додатково взято на обслуговування 227 підопічних, з них: відділенням соціальної допомоги вдома 160 підопічних, відділенням денного перебування 52 підопічних, 15 одиноких громадян, які не в змозі були забезпечити свою життєдіяльність, поселено у відділення стаціонарного догляду  територіального центру, знято з обслуговування 225 осіб, з них померло – 101.

Надано послуг на платній основі – 284 особи, надано 10957 послуг на суму 253,33 тис. грн. Навантаження на 1 соціального робітника – 14 осіб.

Соціальне обслуговування здійснюють 64 соціальні робітники, які надають послугу соціальної допомоги вдома жителям 54 сіл району, 8 організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності, які працюють у 8 селах району, де відкриті філіали відділення денного перебування, з них: 3 організатори працюють на 0,5 ставки та 5 – на 0,25 ставки. У відділенні соціальної допомоги вдома працює 1 соціальний працівник.

Кошторисом на 2017 рік на утримання відділення стаціонарного догляду передбачено асигнувань у сумі 2233,9 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 1788,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 445,3 тис. грн. Виконання склало 2233,9 тис. грн. Кількість проведених ліжко-днів за 2017 рік становить 7968. Вартість утримання 1 підопічного на місяць – 4988,88 грн. Витрати на одне ліжко-місце в день у середньому становлять 164,02 грн.

На харчування підопічних за 2017 рік витрачено коштів у сумі 443,2 тис. грн. Вартість меню в день на одну особу складає 55 грн. 62 коп. Норми харчування по основних продуктах виконуються.

На медикаменти витрачено 20,8 тис. грн. Вартість одного ліжко-дня по медикаментах складає 2 грн. 61 коп.

З метою здешевлення вартості утримання підопічних відділення  стаціонарного догляду працівниками відділення стаціонарного догляду обробляється 0,2 га городу, на якому вирощуються картопля, овочі та зелень.

Активно проводиться робота по залученню благодійної та спонсорської допомоги. Так, за 2017 рік від населення надійшло продуктів харчування на суму 28,4 тис. грн; від Агрофірми «Урожай» – 1,1 тис. грн; від парафіян церкви Адвентистів сьомого дня – 1 тис. грн.; ПрАТом «Миронівська птахофабрика» благодійно надається на харчування підопічних по 56 кг м’яса птиці щомісячно, надано 504 кг м’яса птиці на суму 12,5 тис. грн., до Дня людей похилого віку було виділено територіальному центру 208,3 кг м’яса птиці на суму 11,3 тис. грн.

Всього для харчування підопічних відділення стаціонарного догляду надано благодійно продуктів харчування на суму 65,89 тис. грн.

Доброю традицією з нагоди державних та релігійних свят стало відвідування  підопічних представниками органів влади. В цілому, з нагоди державних та релігійних свят за 2017 року підопічних відділення стаціонарного догляду відвідували з привітаннями та подарунками представники органів влади району та волонтери і були вручені подарунки на суму 29,2 тис. грн. та організовані святкові обіди на суму 19,2 тис. грн.

Сільськими радами району було виділено 75 тис. грн. по соціальних угодах на покращення умов проживання підопічних відділення стаціонарного догляду територіального центру. Із залученням цих коштів у відділенні проведено поточний ремонт.

Із залученням коштів благодійної допомоги у територіальному центрі проведено ремонтні роботи на суму 396,6 тис. грн., в тому числі: у відділенні стаціонарного догляду на суму 259,2 тис. грн. проведено ремонт п’ятьох кімнат та реконструкція системи опалення, у приміщенні адмінбудівлі на суму 137,4 тис. грн. проведено облаштування системи пожежної сигналізації з оповіщенням.

У рамках підготовки до нового опалювального сезону 2017 – 2018 років придбано дрова в повному обсязі: 66,6 м3 на суму 39,8 тис. грн. (597,58 грн. за 1м3), та 15 т вугілля на суму 51,6 тис. грн (3443 грн за т).

На оплату природного газу для опалення адміністративного приміщення кошторисом передбачено 107 тис. грн, що складає 100 відсотків від потреби.

Проведено обробку горищних приміщень вогнезахисною речовиною у жовтні 2017, а саме: оброблено 500 м2 горища відділення стаціонарного догляду на суму 14,7 тис. грн, та 504 м2 горищного приміщення адміністративної будівлі терцентру на суму 14,8 тис. грн. Загальна вартість робіт по обробці горищ вогнезахисною речовиною становить 38,6 тис. грн.

У жовтні місяці 2017 року розпочато капітальний ремонт частини орендованого приміщення Ліплявської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, виділеного під створення відділення денного догляду та підтриманого проживання у с. Ліпляве. Станом на 01.01.2018 у с. Ліпляве здійснено ремонтні роботи на суму 607,17 тис. грн.

Продовжують застосовуватись у роботі інноваційні методи надання соціальних послуг, а саме:

1) надається послуга «Соціальне таксі». Станом на 01.01.2018 послугами «соціальне таксі» скористалися 22 особи, з них 5 ветеранів війни, 9 ветеранів праці та 8 осіб з інвалідністю з/з. Послуги надаються безкоштовно одиноким непрацездатним громадянам, пенсіонерам, які перебувають на обслуговуванні, та інвалідам 1 групи, учасникам бойових дій у Великій Вітчизняній війні;

2) функціонує мультидисциплінарна команда по наданню адресних соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. За 2017 рік мультидисциплінарною командою соціальні послуги надано 164 особам, з них: 41 – ветеранам війни, 90 – дітям війни, 15 – ветеранам праці, 18 – особам з інвалідністю з/з;

3) організована робота по наданню соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» охоплено навчанням 91 літню людину. Продовжується робота по організації навчання літніх людей в Університеті Ш віку в с. Мельники, в якому навчаються 49 студентів на культурологічно-мистецькому факультеті та факультеті інформаційних технологій; в Університеті Ш віку в с. Степанці навчаються 45 студентів на факультетах: інформаційних технологій, літературно-художньому, здорового способу життя, краєзнавства та культурології, сад-город;

4) створено Центр соціальної активності для літніх людей Канівського району у с. Степанці на базі відділення стаціонарного догляду. В Центрі організовано надання соціально-побутових послуг, зокрема: прання, прасування, дрібний ремонт одягу, бібліотерапія. Систематично надаються консультації психолога, лікаря загальної практики сімейної медицини, спеціалістів з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення. На даний час в Центрі соціальної активності надано послуги 63 літнім людям;

5) створено пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації у відділенні денного перебування, який забезпечив технічними засобами реабілітації 34 особи та функціонує пункт благодійної діяльності.

З метою впровадження нових видів соціальних послуг вивчається питання щодо створення у лівобережній частині району у с. Ліпляве відділення денного догляду та підтриманого проживання, яке буде обслуговувати як людей похилого віку, так і дітей з інвалідністю району. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗВІТУ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора