A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Канівська Районна Державна Адміністрація
Черкаська область, Канівський район

Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

Дата: 04.09.2020 12:51
Кількість переглядів: 451

Міністерство соціальної політики з 1 вересня 2020 року ініціювало зміну механізму надання «пакунку малюка» з одноразової натуральної допомоги на грошову компенсацію.

З цією метою Урядом прийнято постанову від 29.07.2020 № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (далі – Постанова). Даною постановою затверджуються Порядок та умови реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020—2021 роках» (далі – Порядок).

Порядок передбачає перерахування грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на поточний рахунок із спеціальним режимом використання батьків новонародженої дитини, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк».

 Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

 Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить 5 тис. гривень.

 У сільській місцевості заяви разом з необхідними документами для призначення грошової компенсації приймаються особами, уповноваженими виконавчими комітетами сільських і селищних рад і передаються ними відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

Для призначення грошової компенсації отримувач подає до сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади (далі ? виконавчий орган місцевої ради):

  • заяву за формою згідно з додатком у паперовій або електронній формі із зазначенням реквізитів спеціального рахунка;
  • документи (відомості) у паперовій або електронній формі.

 До заяви у паперовій формі отримувач додає такі документи:

1) копію свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, ? копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

2) копію посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

3) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України);

4) копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

5) копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

6) копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

7) довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка» (у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році).

Додаток: зразок заяви на отримання компенсації

Додаток
до Порядку та умов

_____________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу _________________________________________________________________________

 з питань соціального  захисту населення)

від  _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

отримувач____________________________________________________

                                                                  (батько / мати, патронатний вихователь, прийомний батько, батько-вихователь)

_____________________________________________________________

проживаю за адресою _________________________________________,

номер телефону ______________________________________________;

адреса електронної пошти _____________________________________,

тип документа ________________________________________________

                                                (паспорт громадянина України, _____________________________________________________________

документ, що підтверджує право на постійне проживання

_____________________________________________________________

 в Україні (для іноземця та особи без громадянства)

серія (за наявності) ________, номер ____________________, виданий ___  ___________ 20___ р., _____________________________________

                                                                   (ким виданий документ)

_____________________________________________________________

строк дії паспорта (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (ID)__ _______20___ р.,

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) __________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________________________________________

або відмітка про відмову від прийняття номера :___________________,

       (так / ні)

дата народження ____  ________ ___ р.,

стать _______________,

               (ч/ ж)

громадянство ________________________________________________,

                              (громадянин України, іноземний громадянин,
_______________________________________________________________________

особа без громадянства)

 

ЗАЯВА
про призначення грошової компенсації вартості
 одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка» 

Прошу призначити грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка».

 

Інформація про дітей:

1. Свідоцтво про народження, серія ______, номер ______________, видане                        ____ ____________ 20_____ р., _________________________________________________________.

                                                                     (ким видано документ)

номер актового запису ______ , дата видачі актового запису ____ __________20___ р.

2. Свідоцтво про народження, серія ____, номер ___________, видане                                    ____ __________ 20___ р., _____________________________________________________________.

                                         (ким видано документ)

3. Свідоцтво про народження, серія ____ , номер _________, видане                                     ____ _________ 20___ р., ______________________________________________________________.

                                           (ким видано документ)

номер актового запису ______, дата видачі актового запису ____ __________ 20___ р.

Одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка» в ________________________________

                                       (найменування пологового будинку)

 не видано.                                                                                                     

                                                        

Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок
із спеціальним режимом використання у банківській установі АТ “КБ “ПриватБанк», міжнародний номер банківського рахунка (IBAN) __________________________, МФО__________________, код згідно з ЄДРПОУ___________________.

До заяви  додаються копії (фотокопії) таких документів:

свідоцтва про народження ________ (так/ні);

посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту /довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства) ________ (так/ні);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (в разі здійснення опіки над дитиною) ________ (так/ні);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя) ________ (так/ні);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

довідки з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка ________ (так/ні).

Номер заяви ___________.

         ____________
                     (підпис)

_____ _________ 20___ р.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора