A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Канівська Районна Державна Адміністрація
Черкаська область, Канівський район

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації

І. Загальні положення

1. Цей Порядок регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян, у тому числі особистого прийому громадян  головою, заступником голови,  керівником апарату та керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

2. Посадові особи, що здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян проводиться з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

ІІ. Організація і проведення особистого прийому громадян

1. Особистий прийом громадян головою, заступниками голови, керівником апарату та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться у приймальні громадян райдержадміністрації або в особистих кабінетах керівництва в установлені графіком дні та години, виїзні прийоми – у додатково визначених місцях. Прийом громадян з обмеженими можливостями проводиться на першому поверсі в громадській приймальні управління соціального захисту райдержадміністрації, вхід до якої обладнаний пандусом, що відповідає архітектурним вимогам.

2. Попередній запис на особистий прийом до голови, заступника голови райдержадміністрації проводиться працівниками юридичного відділу апарату райдержадміністрації або за телефонами: 3-21-73, 3-22-63, але не пізніше ніж за годину до початку особистого прийому.

Попередній запис на особистий прийом до керівника структурного підрозділу райдержадміністрації проводиться працівниками відповідного структурного підрозділу. У разі проведення такого юридичним відділом райдержадміністрації відомості про громадян, які записалися на прийом передаються до належного структурного підрозділу.

3. У разі перенесення особистого прийому голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації з поважних причин (відрядження, відпустка, участь  у загальнодержавних, обласних та районних заходах, хвороба тощо) працівниками юридичного відділу апарату райдержадміністрації записаним громадянам повідомляється про дату проведення наступного особистого прийому громадян згідно з графіком.

4. У разі відсутності голови, заступника голови, керівника апарату або керівника структурного підрозділу райдержадміністрації особистий прийом громадян проводять посадові особи, на яких покладено виконання їх обов’язків.

5. Повторний прийом громадян з питання, що вже розглядалося головою,  заступником  голови, керівником апарату  райдержадміністрації проводяться у разі, коли питання, порушене у зверненні, не вирішено по суті, після детального вивчення попередніх матеріалів із порушеного питання, з’ясування причин, що призвели до нього, за необхідності надаються громадянам детальні роз’яснення та можлива допомога.

6. На особистий прийом не записуються громадяни:
         1) звернення яких на день прийому знаходяться на розгляді в райдержадміністрації;
         2)  які повторно звернулися з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;

3) які звернулися щодо вирішення питань, що не належать до повноважень райдержадміністрації.

7. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних  та інших переконань.

8. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосується його звернення.

9. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з’ясовується:

1) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, статус громадянина, зміст порушеного питання, викладеного по суті в письмовій формі;

2) до яких посадових осіб чи органів виконавчої влади він звертався і яке було прийнято рішення;

3) попередні звернення, матеріали щодо їх розгляду, висновки, довідки, відповіді на звернення.

10. Головний спеціаліст юридичного відділу апарату райдержадміністрації:

1) складає список громадян, які бажають потрапити на особистий прийом

до голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації;

2) забезпечує підбір матеріалів із питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації;

3) не пізніше, ніж за один день до дати прийому, запрошує керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі для надання необхідних матеріалів щодо розгляду звернень громадян записаних на особистий прийом;

4) організовує проведення та бере участь у особистому прийомі громадян.

11. Особистий прийом громадян проводиться в порядку черговості. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

1) жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати – героїня“;

2) інвалідів Великої Вітчизняної Війни;

3) Героїв Радянського Союзу;

4) Героїв Соціалістичної Праці;

5) Героїв України.

12. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, здійснюється на загальних підставах.

13. Під час особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Представник громадянина пред’являє довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

14. У випадку, коли порушене громадянином питання не вимагає додаткової перевірки, відповідь на звернення (у разі його згоди) може бути надано усно під час особистого прийому про що обов’язково вноситься відповідний запис.

15. У разі неможливості вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому, воно розглядається у тому ж самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові надається письмова відповідь.

16. Відповідні консультації з порушених громадянами питань надаються також працівниками юридичного відділу апарату райдержадміністрації.

17. Усі звернення громадян (усні чи письмові), що надійшли під час особистого прийому, реєструються у юридичного відділу апарату райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами) та надсилаються згідно з вимогами чинного законодавства на розгляд  до виконавців, які за результатами розгляду готують проект відповіді заявнику.

ІІІ. Особливості проведення виїзного особистого прийому громадян 
1. Проведення виїзного особистого прийому громадян головою, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації у районі здійснюється 2 рази на місяць, згідно з графіком, який затверджується щомісячно.

2. Графіки виїзних особистих прийомів громадян головою, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації затверджуються головою райдержадміністрації не пізніше 25 числа місяця,  що передує місяцю прийому, оприлюднюються юридичним відділом  райдержадміністрації в друкованих засобах масової інформації та на офіційному вебсайті райдержадміністрації.

3. Інформація про місце і час проведення головою райдержадміністрації виїзного прийому громадян надається юридичним відділом не пізніше, ніж за п’ять днів до його проведення, виконавчим комітетам сільських рад для оприлюднення.

4. Не пізніше ніж на  другий день після проведення виїзного особистого прийому громадян голови, заступника голови райдержадміністрації головний спеціаліст юридичного відділу  готує реєстраційно - контрольні картки для подальшого їх опрацювання.

5. Узагальнена інформація, підготовлена за наслідками аналізу звернень громадян, поданих на особистих прийомах, включається до відповідних аналітичних довідок.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора