A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Канівська Районна Державна Адміністрація
Черкаська область, Канівський район

Проходження резервістами підготовки та виконання обов’язків служби у військовому резерві

• Виклик резервістів для виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюється командирами (начальниками) військових частин у мирний час (особливий період) відповідно до:
рішення Президента України, прийнятого відповідно до Конституції України;
планів підготовки резервістів Збройних Сил України.

• Призов резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації здійснюється командирами (начальниками) військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

• Про виникнення обставин, які унеможливлюють оповіщення резервіста, прибуття його до військової частини для виконання обов’язків служби у військовому резерві, а також у разі зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади резервісти особисто повідомляють командування військової частини, в якій вони проходять службу:
у мирний час — у семиденний строк;
в особливий період — в одноденний строк.

• Громадяни приймаються на службу у військовому резерві в раніше присвоєних їм військових званнях. До військових звань резервістів додається слово «резерву». Чергові військові звання присвоюються у порядку, передбаченому Положенням про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України.

• Призначення резервістів на посади здійснюється командирами (начальниками) військових частин.

• Резервісти офіцерського складу можуть призначатися на посади, передбачені штатами органів військового управління, військових частин, не більше ніж на два ступені вищі або на один ступінь нижчі їх військових звань.

• Резервісти призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду служби. У разі потреби у призначенні резервіста на посаду за новою спеціальністю призначенню на цю посаду має передувати відповідна підготовка (перепідготовка).

• Резервісти, які не мають досвіду військової служби, проходять підготовку у військових частинах. За необхідності та за наявності відповідного фінансування резервісти проходять підготовку з числа осіб:
сержантського і старшинського складу — при навчальних центрах;
офіцерського складу — при вищих військових навчальних закладах.

• Резервісти, прийняті на службу у військовому резерві з числа військовозобов’язаних (у тому числі жінок), які мають досвід військової служби, та прийняті на цю службу не за основною військово-обліковою спеціальністю, проходять перепідготовку у військових частинах (навчальних центрах), а резервісти з числа осіб офіцерського складу — при вищих військових навчальних закладах.

• Підготовка резервістів здійснюється у складі штатних підрозділів військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, або інших підрозділів зі спорідненою підготовкою за програмами підготовки та в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України.


Резервісти вважаються такими, що виконують службові обов’язки у військовому резерві:

1) на території військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, або в іншому місці її проходження протягом службового (навчального) часу, включаючи заняття, перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

2) на шляху прямування до місця виконання обов’язків служби у військовому резерві або зі служби, під час службових поїздок;

3) поза військовою частиною, якщо перебування там передбачено обов’язками резервіста або наказом відповідного командира (начальника) військової частини.

(пункт 9 Положення про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України)


Резервіст під час проходження підготовки чи зборів може бути направлений у відрядження самостійно або у складі підрозділу з метою:

участі в заходах, пов’язаних із підготовкою військ (сил);

забезпечення охорони, супроводження і доставки військових вантажів, озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів;

супроводження нарочних з таємними документами і матеріалами або як нарочний;

супроводження (у разі потреби) окремих військовослужбовців, призваних на збори військовозобов’язаних і резервістів, у тому числі хворих, або їх команд;

отримання нагороди або інших видів заохочення;

участі в засіданнях суду або у процесуальних діях за викликом органу дізнання чи досудового слідства;

участі у планових заходах (збори, семінари, засідання, наради тощо);

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

в інших випадках за наказом (розпорядженням) старших командирів (начальників).

(пункт 89 Положення про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора