A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Канівська Районна Державна Адміністрація
Черкаська область, Канівський район

Проведення атестації робочих місць за умовами праці медпрацівників

 

Управління соціального захисту населення спільно з головним державним інспектором Управлінням Держпраці у Черкаській області повідомляють: право на пільгову пенсію медичним працівникам за Списками підтверджують результатами атестації робочих місць за умовами праці, якими їх робочі місця віднесено до категорії зі шкідливими умовами праці.

Відповідно до Списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі — Списки), затверджених Постановою КМУ від 24.06.2016 № 461 (далі — Постанова № 461), право на пенсію на пільгових умовах мають:

  • лікарі-рентгенологи;
  • лікарі-рентгенолаборанти;
  • молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології;
  • молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів);
  • медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту людини;
  • молодші медичні сестри патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів;
  • працівники, які безпосередньо обслуговують хворих у туберкульозних та інфекційних закладах, у лепрозоріях, у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах, у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального захисту населення, у підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах, в опікових і гнійних відділеннях, в онкологічних закладах, у рентгенівських відділеннях (кабінетах).

Право на пільгову пенсію медичним працівникам за Списками підтверджують результати атестації робочих місць за умовами праці, якими їх робочі місця віднесено до категорії зі шкідливими умовами праці.

Підстави проведення атестації робочих місць за умовами праці медпрацівників.

Шкідливі умови праці — це умови, що характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащадків (Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248 (далі — Гігієнічна класифікація).

Атестацію робочих місць за умовами праці проводять згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

Для виробництв, робіт, професій та посад, в яких у Списках передбачено показники умов праці, атестацію проводять саме за цими показниками (Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41 та Головним державним санітарним лікарем України).

Для медичних працівників у Списках передбачено показник «безпосереднє обслуговування хворих», який не піддається дослідженню.

Це відповідає і вимогам Гігієнічної класифікації, у якій визначено, що особливий характер праці — це роботи, які виконуються з високим рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження, в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я.

Зокрема, умови праці працівників в спеціалізованих медичних, інфекційних, туберкульозних установах і підрозділах відносять до відповідного класу без проведення досліджень, наприклад до ступеня 3.3 — умови праці працівників, які мають контакт зі збудниками інфекційних хвороб (або мають контакт з хворими), а також працівників патоморфологічних відділень, прозекторських, моргів (Дод. 3 до Гігієнічної класифікації). 

Держпраці зауважує, що враховуючи особливий характер праці медичних працівників установ охорони здоров’я та соціального захисту населення, при проведенні атестації робочих місць в цих установах може застосуватись Інструкція, затверджена заступником Головного державного експерта з умов праці України та заступником Головного державного санітарного лікаря України (листи Мінпраці від 05.05.1995 № 06-1544 і МОЗ від 17.05.1995 № 5.05.08-370, Мінсоцполітики від 12.08.2014 № 356/13/116-14), згідно з якою атестація відповідних робочих місць проводиться комісійно, без проведення санітарно-гігієнічних досліджень.

Атестаційна комісія установи, виходячи із кваліфікаційних характеристик професій (посад) медичних працівників, передбачених відповідним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я»), або посадових інструкцій на кожне конкретне робоче місце або на групу аналогічних робочих місць, визначає характерні шкідливі фактори, які впливають на працюючого, час роботи в цих умовах (тривалість дії факторів упродовж робочого часу) та складає протокол. На підставі цього протоколу атестаційна комісія приймає рішення про підтвердження або не підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора