A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Канівська Районна Державна Адміністрація
Черкаська область, Канівський район

Проведено внутрішню оцінку якості та моніторинг соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району у 2019 році

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних  послуг відповідно до наказу від 28.01.2019  № 09  «Про Порядок проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних  послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району у 2019 році» в територіальному центрі у період  з 01.03.2019 по 26.04.2019 було  організовано і проведено внутрішню та оцінку якості та моніторинг соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд у відділеннях: соціальної допомоги вдома, денного перебування , стаціонарного догляду. 

Для вивчення думки щодо якості надання соціальних послуг, які надаються відділення соціальної допомоги вдома, відділенням стаціонарного догляду, відділенням денного перебування використовувались такі методи оцінки: опитувальник, який  заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд. В опитуванні взяли участь 437 отримувачів соціальних послуг, з них соціальної послуги  догляд  вдома - 268 осіб, соціальної адаптації – 144 особи, стаціонарного догляду - 25 особи; проводились співбесіди; телефонне опитування.  Опитування проводили члени Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг методом інтерв’ювання.

Оцінка якості соціальних послуг визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

Комісія з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг  працювала згідно з затвердженими положенням та планом засідань Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Засідання (проводились 3 рази). Рішення Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг оформлено наказом 26.04.2019 № 31«Про результати  проведення моніторингу та оцінки якості соціальних  послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району у 2019 році» яким затверджено Шкалу оцінки якісних показників, шкалу оцінки кількісних показників  та затверджено  План заходів спрямованих на покращення якості надання соціальних послуг.

Проаналізувавши думку отримувачів соціальних послуг на питання опитувальників, можна зробити висновок, що:

þ Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг; своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб. Показники, як адресність та індивідуальний підхід, повністю задовольняють потреби отримувачів – 100,0%;

þ Результативність: згідно проведеного опитування, в т.ч. і телефонного, 95,6% опитаних підопічних задоволені  рівнем надання соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувачів соціальних послуг у процесі надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались.

Показник результативності (95,6 %) знизився на 4,4 % за рахунок такого чинника як байдужість отримувачів соціальних послуг  до проблем, що заважають ефективній роботі територіального центру,  у процесі опитування від підопічних   надходили звернення, які не  стосуються роботи територіального центру, а більше стосуються  медичного, банківського обслуговування та транспортного забезпечення.

þСвоєчасність: показник своєчасність (95,3%)

Показник своєчасність (95,3%) знизився на 4,7% за рахунок несвоєчасності прийнятого рішення  щодо надання соціальної послуги догляду вдома, причина – несвоєчасне надходження пакету документів (медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). При наданні соціальної послуги догляд вдома, виявлено випадки недотримання  графіків відвідування підопічних соціальними робітниками.

þ Доступність та відкритість: показник доступність показав, що 89 % опитаних задоволені доступністю та відкритістю наданих соціальних послуг .

Розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований приблизно на 10 автомобілів.

Приміщення й кабінети знаходяться на першому поверсі двоповерхової будівлі, що є безумовно позитивом для відвідувачів.

Вся зона надання соціальних послуг розташована у  окремих кабінетах, що відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи терцентру.

Сектор очікування обладнано місцями для сидінняна 4-5 осіб.

При  вході до територіального центру міститься пандус та кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету / посадової особи.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, картки  послуг догляду вдома, соціальної адаптації та догляду стаціонарного, інформацію розміщено на сайті територіального центру.

Копія довідника соціальних послуг, буклети, пам’ятки, оголошення на сайті, наявні та застосовуються в роботі. Регулярно публікуються  статті в засобах масової інформації району та висвітлюються матеріали на сайті районної державної адміністрації про роботу територіального центру та надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам.

В період впровадження Державних стандартів: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд в роботу територіально центру, були  видані накази , якими затверджені бланки документів, пам’ятки надавачам та отримувачам соціальних послуг та затверджені плани роботи по впровадженню стандартів, а саме: накази:  від  30.04.2014 № 21 « Про впровадження Державного стандарту догляд  вдома», від 29.07.2015 №  34 «Про впровадження Державного стандарту соціальної адаптації»,  від  06.05.2016 № 39 « Про впровадження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності».

Соціальна послуга  соціальної адаптації надається організаторами культурно-дозвіллєвої діяльності в приміщеннях сільських  клубів, орендованих територіальним центром у 6-ти селах Канівського району, за місцем проживання отримувачів,  у денний час протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування отримувача соціальної послуги до нових умов соціального середовища. Орендовані приміщення не в повній мірі відповідають санітарно-гігієнічним вимогам , а саме: відсутнє водопостачання та наявні пандуси не відповідають  вимогам стандарту, проблемним залишається питання централізованого  теплозабезпечення в орендованих приміщеннях. Недостатньо налагоджено  інформування підопічних щодо порядку надання, та правил отримання соціальної послуги соціальної адаптації, застаріле обладнання та меблі, відсутність  оргтехніки та доступу до соціальних мереж у філіалах відділення в селах : Сушки, Келеберда,  Литвинець, Грищенці, Межиріч.

Соціальна послуга  стаціонарний догляд надається у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання осіб, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, розташоване в орендованому приміщенні при  Степанецькій   амбулаторії загальної  практики   сімейної  медицини та розраховане на 25 ліжко-місць.   На  даний  час у в дев’ятьох світлих і теплих кімнатах відділення проживають 25 осіб, які втратили здатність до самообслуговування. Середній вік підопічних складає понад 75 років.

Відповідно до вимог Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності здійснюються наступні заходи: спостереження за їх станом здоров’я,  допомога у самообслуговуванні, допомога в організації  надання реабілітаційних та медичних послуг, допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування  ними, навчання навичкам самообслуговування, організація дозвілля.

У приміщенні 9 відремонтованих кімнат для проживання підопічних, є кухня, кімната для прийому їжі, душова кімната, 3 туалети для підопічних, та душова  кімната і туалет для персоналу відділення, кімната організації дозвілля, кабінет лікувальної фізкультури, пральня, кімната адміністративного персоналу, котельня та кімната медичної сестри. Для послуг підопічних є  телевізор. Приміщення капітально відремонтовано, вікна металопластикові, обладнана каналізаційна, водопровідна та опалювальна системи.

Проводиться системна робота по покращенню умов проживання підопічних у відділенні. Проведено поточний  та косметичний ремонт  жилих кімнат, кухні, каналізаційної, водопровідної,  опалювальної системи, пральні та душових кімнат, ремонт котельні  та облаштовано додаткову витяжку.  Підготована до експлуатації резервна плита  під тверде паливо, підготований до роботи бензогенератор, встановлено резервний економічний котел на твердому паливі; облаштовано аварійне освітлення.

З метою забезпечення безперешкодного пересування осіб з обмеженими можливостями у приміщенні відділення стаціонарного догляду  є пандус , облаштовано аварійне освітлення,  підопічні забезпечені  засобами реабілітації та інвалідними візками, а саме: 6 колясок інвалідних для пересування   у приміщенні,  3 коляски інвалідні для пересування  надворі, 3 пари костилів,  2 пари ходунків, 4 туалетних стільців, 2 підставки туалетних, 2 пересувні умивальники, 18 столів приліжкових, 1 ліжко медичне функціональне. 

Показник доступність та відкритість  89% знизився на 11% за рахунок  того, що у  відділені денного перебування орендовані приміщення не в повній мірі відповідають санітарно-гігієнічним вимогам , а саме: відсутнє водопостачання та наявні пандуси не відповідають  вимогам стандарту, проблемним залишається питання централізованого  теплозабезпечення, застаріле обладнання та меблі, відсутність  оргтехніки та доступу до соціальних мереж у філіалах відділення по селах .

þ Зручність: 87.6% отримувачів задоволені зручністю надання соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація та стаціонарний догляд. Надання соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація здійснюється  згідно графіків відвідувань, які узгоджуються з отримувачами послуг та коригуються в залежності від ритму життя підопічних. У відділенні стаціонарного догляду забезпечено цілодобовий режим роботи обслуговуючого персоналу. Відділення денного перебування планує роботу організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності в залежності від  ритму життя  підопічних, графіки відвідувань у відділенні соціальної допомоги вдома  складаються, відповідно до потреб підопічних. Але те, що у  селах району  погано налагоджено транспортне сполучення, негативно впливає на зручність у отриманні соціальних послуг,  особливо в організації надання  послуги соціальної адаптації  у відділені денного перебування.

Послуги  підопічним надаються згідно узгоджених індивідуальних планів з отримувачами послуг в залежності від їх потреб, але віддаленість проживання підопічних спонукає до значних витрат часу на дорогу від одного підопічного до іншого, особливо у зимовий період.

 У відділенні стаціонарного догляду обслуговування підопічних здійснюється за розпорядком дня, який відкорегований під ритм життя підопічних відділення із колективним проживанням. Наявний розпорядок дня. Меню щоденне, меню потижневе. Організовано дозвілля згідно потреб підопічних. Але у зв’язку з тим, що зросло число потребуючих стаціонарного догляду, в приміщенні відділення стаціонарного догляду не дотримується вимога норми площі на одного підопічного.

þ Повага до гідності отримувача соціальної послуги:  (100%) під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно опитувальників Додаток 1 до Порядку проведення  моніторингу  та оцінки якості соціальних послуг  у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району) та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальних послуг задоволені роботою працівників територіального центру.

Працівники територіального центру  ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків..

Здійснюється інформування  підопічних відділення стаціонарного догляду  щодо  можливості оскарження порушення їх прав та інтересів шляхом звернення  до керівництва  закладів соціальної сфери та керівництва органів державної влади та місцевого самоврядування району. Інформація з телефонами відповідних служб розміщена на інформаційному стенді у приміщенні відділення стаціонарного догляду .  Систематично здійснюється розгляд звернень  підопічних та персоналу зі скриньки довіри, яка розміщена також на інформаційному стенді.

При поселенні у відділення стаціонарного догляду підопічним проводиться поглиблений медичний огляд, в подальшому медичний огляд вузькопрофільними спеціалістами проводиться щорічно. У відділенні працює за сумісництвом лікар загальної практики-сімейний лікар Степанецької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, який щотижня проводить медичний огляд підопічних та призначає необхідне лікування.  При необхідності, за медичними показаннями, підопічні відділення стаціонарного догляду госпіталізуються у центральну районну лікарню, так за звітний період стаціонарне  лікування у центральній районній лікарні пройшли 2 особи, решта отримують підтримуюче лікування  безпосередньо у відділенні, про що свідчать записи у амбулаторних картах підопічних.

 þ Професійність:  97,0% .Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”.  В особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка).  Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

Щопонеділка проводяться оперативні наради на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг. Розроблений графік проведення навчання та підвищення кваліфікації.

Всі соціальні робітники, які надають  соціальну послугу  догляду вдома, забезпечені тонометрами, 82% забезпечені велосипедами, але їх технічний стан , у більшості випадків, є незадовільним. Частина велосипедів потребують капітального ремонту. За звітний період  колектив територіального центру проводив  активну роботу по залученню  благодійної та спонсорської допомоги для зміцнення матеріально-технічної бази  територіального центру та  покращення якості надання  і впровадженню нових видів соціальних послуг.

Із залученням коштів благодійної допомоги  у територіальному центрі проведено ремонт кімнати та коридору у відділенні стаціонарного догляду та облаштовано систему пожежної сигналізації з оповіщенням.

Професіоналізм, ефективність підтримка вразливих верств населення, розширення обріїв співпраці, досвід ветеранів та ентузіазмі молодих є запорукою успіху роботи відділень територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг: догляд  вдома , соціальна адаптація, стаціонарний догляд, застосовувались кількісні показники соціальних послуг:

При проведенні аналізу звернень, які надійшли за поточний період, 5 звернень з приводу роз’яснень та з проханням посприяти у поселенні до відділення стаціонарного догляду та будинків-інтернатів області.  Всі звернення розглянуті вчасно, у визначені терміни, надані ґрунтовні роз’яснення та видані пакети документів на поселення.

Розроблені графіки проведення навчання та підвищення кваліфікації та графік атестації соціального працівника. У 2018 році  84 працівників територіального центру  підвищили кваліфікацію  шляхом участі у виїзному семінарі-тренінзі, в тематичних навчальних курсах та  63 соціальних робітників і 6 організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності підвищили кваліфікацію на 7 навчальних семінарах-тренінгах, проведених в територіальному центрі.

Щотижня на апаратних нарадах у директора територіального центру  заслуховується питання щодо дотримання прав підопічних відділення стаціонарного догляду та якості надання  їм соціальної послуги стаціонарного догляду.

Показник професійність (97%) знизився на 3% за рахунок того, що В  територіальному центрі недостатньо спеціалістів з вищою освітою за фахом «соціальна робота», але керівний склад  працівників територіального центру  має вищу освіту та досвід роботи у соціальній сфері.

Кожен кількісний показник переводиться у відсотковий еквівалент (як частка до загальної сукупності), після чого, в залежності від значення, йому присвоюються наступні статуси:

Отже, дані табл. 1 свідчать, що для кількісних показників надання догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоюється узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд в цілому.

Таблиця 1. Статус кількісних показників надання догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд.

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

 

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг

«добре»

 

 

 

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Результати  розгляду скарг

«добре»

 

 

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

«добре»

 

 

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

 

Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

«добре»

 

 

Дані табл. 2 свідчать, що для показників забезпечення якості догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоюється узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальних послуг в цілому.

Таблиця 2. Статус показників забезпечення якості догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд.

Якіснй показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальних послуг та кожного кількісного показника, і статус, який переважає, присвоюється для оцінювання якості соціальної послуги в цілому відповідно до таблиці, в якій рекомендуються відповідні заходи (табл.3).

Таблиця 3. Оцінка якості соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд в цілому

Показники

Статус

Рекомендації по роботі територіального центру

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу територіального  центру по  наданню соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд

Якісні

«добре»

 

Узагальнений

«добре»

Незважаючи на узагальнений статус «добре» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району плануються  заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд за наступними напрямками:

4 продовжувати роботу щодо виявлення одиноких  громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

4 продовжувати роботу з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами району, релігійними конфесіями у напрямку надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази територіального центру;

4 продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальні послуги ;

4 підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди;

4 продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців району з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування та відділення стаціонарного догляду, з питань соціального захисту населення (субсидій, пільг, державної допомоги сім'ям);

4 продовжувати своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

4 продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах: догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд;

4 сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру, в межах фінансових можливостей, та із залученням благодійних та громадських організацій.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора