A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Канівська Районна Державна Адміністрація

Соціальна допомога не для всіх

В яких випадках можуть відмовити у виплаті соцдопомоги непрацюючим громадянам, які досягли пенсійного віку?

Кабінет Міністрів України затвердив порядок призначення та виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим громадянам, які досягли пенсійного віку. Допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін до її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

Нагадаємо, що це нововведен­ня стосується тих громадян, які не отримали право на пенсійну випла­ту у зв'язку з відсутністю необхід­ного страхового стажу, за наявності не менше 15 років страхового ста­жу. Також слід зазначити, що не всі громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають права на отри­мання пенсії можуть розраховувати на соціальну допомогу від держави.

Тимчасова допомога не признача­ється у разі, якщо:

  • середній місячний сукупний до­хід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців переви­щує 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездат­ність;
  • особа отримує пенсію чи дер­жавну соціальну допомогу, яка при­значається відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам» або «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;
  • особа чи члени її сім'ї протя­гом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили покупку земельної ді­лянки, квартири (будинку), автомо­біля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних матеріа­лів, інших товарів довгострокового вжитку чи оплатили послуги (од­норазово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) чи автомобіля, іншого транспортного засобу (ме­ханізму), телефонного (у тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соці­альної норми житла та соціальних нормативів користування житло­во-комунальними послугами та ме­дичних послуг, пов'язаних із забез­печенням життєдіяльності, на суму, яка на дату покупки (оплати) пере­вищує 50 тис. гривень;
  • особа працює, веде іншу діяль­ність, пов'язану з отриманням доходу;
  • за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про до­ходи та майно (здача в оренду чи в оренду житлового приміщення (бу­динку) або його частини, один або кілька членів сім'ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання ху­доби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської тех­ніки, вантажних машин, мікроавто­буса і т. п.);
  • у власності особи чи членів її сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 м2 на одного члена сім'ї та додатково 10,5 м2 на сім'ю, чи більше одного автомобіля чи іншого транспортного засобу (механізму).

Жителям району консультацію можна отримати за тел. 3-60-04.

Управління соціального захисту населення  РДА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора