A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Канівська Районна Державна Адміністрація
Черкаська область, Канівський район

Створення безпечних умов праці на будівництві

Головний держаний інспектор Управління Держпраці у Черкаській області та Управління соціального захисту населення Канівської райдержадміністрації інформують: Зростання економічного потенціалу багатьох країн світу, використання сучасних технологій та технічних засобів вивели в пріоритет проблему безпеки праці в сучасній повсякденній професійній діяльності будь-якого спрямування. Повною мірою це стосується будівельної промисловості, оскільки вона завжди характеризувалася підвищеними ризиками. Охорона праці робітників і забезпечення безпечних умов праці на кожному будівельному майданчику є обов’язком і керівників будівельних організацій, і осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт. Особи, відповідальні за стан охорони праці. Природно, що керівник підприємства не в змозі самостійно охопити все коло питань, пов’язаних із безпекою життя і здоров’я робітників, тому до штату кожного будівельного підприємства вводять фахівців, які відповідають за охорону праці. Важливими чинниками гарантії безпеки на виробництві для робітників є безпосередня участь керівників, фахівців служби охорони праці підприємства в розробленні та реалізації комплексних планів охорони праці, паспортів санітарно-технічного стану умов праці будівельників, а також інших номенклатурних заходів на підприємствах (фірмах), виробничих ділянках і майданчиках. Крім того, як правило, у великих виробничих організаціях за охорону праці відповідає відповідний підрозділ. До того ж, на кожній дільниці будівельних робіт обов’язки щодо забезпечення безпеки покладаються на бригадирів, майстрів й інших відповідальних осіб. Фахівцям, до обов’язків яких належить забезпечення безпеки на будівельному майданчику, треба мати високу кваліфікацію і підготовку, оскільки на них покладається відповідальність за життя і здоров’я працівників. Посадові обов’язки фахівців з охорони праці. До посадових обов’язків фахівців з охорони праці належать певні функції щодо забезпечення безпеки, основні з яких такі: – навчання працівників вимогам безпеки і контроль засвоєння ними навчального матеріалу; – контроль за наявністю і використанням засобів індивідуального захисту; – складання локальних нормативних актів; – доведення до працівників відомостей щодо випадків травматизму на подібних виробництвах. Дотримання безпечних умов праці та навчання персоналу відповідно до вимог керівних документів має відбуватися під контролем відповідальних керівних осіб у повному обсязі. Проте, як свідчить практика, найчастіше ці вимоги перетворюються на формальне проставлення підписів у журналах інструктажів та інших офіційних документах. Таке неприпустиме зневажливе ставлення до питань особистої безпеки персоналу будівельних підприємств призводить до сумних наслідків, знижуючи вагомість безпеки в очах працівників, які не мають належних знань про правильний (безпечний) підхід до виконання завдань, що провокує підвищення рівня небезпеки для їхнього життя. Небезпечні роботи. На будівельних підприємствах, зазвичай, є такі види небезпечних робіт: – висотні роботи; – переміщення важких вантажів; – роботи з використанням автомобільного транспорту і важкої спецтехніки; – застосовування електроінструментів. Крім того, часто виробничі завдання виконуються під впливом високих чи низьких температур або несприятливих кліматичних умов; контактів з агресивними хімічними речовинами; при підвищеній запиленості повітря та шуму робочої зони тощо. За цих умов, типовими, найбільш частими причинами виробничого травматизму є: падіння будівельників із висоти, падіння важких предметів або обвалення конструкцій на робітників, ураження електричним струмом та отримання травм через несправність обладнання тощо. Іноді причиною нещасних випадків може стати і недбалість самого персоналу, що безпосередньо пов’язана із нестачею знань з безпечної поведінки на будівельних майданчиках і є недбалістю керівництва підприємства. Профілактичні заходи. Необхідність якісної підготовки працівників із питань охорони праці незаперечна, і оскільки законодавством України відповідальність за безпеку на підприємстві покладено на керівництво, то і організувати навчання персоналу відповідно до вимог безпеки мусить теж керівник. Він має забезпечити необхідні профілактичні заходи задля захисту життя та здоров’я працівників на основі загальних профілактичних принципів, а саме: – уникати виробничих ризиків; – оцінювати та сприяти мінімізації ризиків, які не можна усунути; – адаптувати умови праці до потенційних можливостей робітників; – враховувати технічний стан обладнання підприємства під час визначення виробничих завдань; – здійснювати планування заходів щодо запобігання ризикам; – забезпечувати пропагування та проведення індивідуальних і колективних заходів щодо захисту робітників; – зробити питання безпеки праці філософією власної корпоративної культури. Порушення правил техніки безпеки. Таким чином, працівники будівельних підприємств мають чітко усвідомлювати основні причини травматизму на будівельному майданчику, а саме: порушення правил техніки безпеки, недостатня кваліфікація, погана організація праці. Отже, важливо, щоб весь персонал будівельної організації був ознайомлений із правилами особистої і громадської безпеки й усвідомлював наслідки їх порушень. Знання основних причин виникнення виробничого травматизму та професійних захворювань, дотримання правил безпечної поведінки на будівельному майданчику, а також культури безпеки професійної діяльності будівельниками дає змогу скоротити ризики отримання випадкових і безпричинних травм, сприятиме підвищенню безпеки всіх виробничих процесів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора